Konečné výsledky 2017 (po 20. závodech) 04/12/2017 PDF XLS

Běžec Podblanicka BP GEUS JUNIOR 2017

Opravené výsledky po 5. závodě:

http://bezecpodblanicka.cz/sites/default/files/bp_geus_junior_cup_2017_poradi_po_5._zavode_0.xlsx

Seriál pěti běžeckých závodů pro děti do 15 let

Závody 2017

Kategorie

(kluci a holky zvlášť)

  • Předžáci (6 – 7 let; roč. 2010 – 2011)
  • Minižáci (8 – 9 let; roč. 2008 – 2009)
  • Nejmladší žáci (10 – 11 let; roč. 2006 – 2007)
  • Mladší žáci (12 – 13 let; roč. 2004 – 2005)
  • Starší žáci (14 – 15 let; roč. 2002 – 2003)

Pravidla a hodnocení

Do konečného hodnocení se započítává všech pět závodů. Není možné startovat v jeden den ve více kategoriích.

V každém závodě bude hodnoceno 1. - 20. místo sestupným bodováním (20 - 1 bod), 4. závod (Benešovský Běžecký Festival) je vyhlášen jako Mistrovství Podblanicka a bude hodnocen za 1. - 40. místo sestupným bodováním (40 - 1 bod). V  5. závodě (Běh zámeckým parkem) bude udělena dvojnásobná porce bodů (40 - 2 body).

V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:

  1. Vyšší počet dokončených závodů
  2. Lepší umístění na Mistrovství Podblanicka
  3. Lepší umístění v 5. závodě
  4. Počet lepších umístění

Ceny a odměny

Ceny na jednotlivých závodech budou uděleny dle možností jejich pořadatelů. Vítězové Mistrovství Podblanicka obdrží mistrovský dres. Při závěrečném vyhlášení, které se uskuteční při posledním závodě ve Vlašimi případně při vyhlášení dospělých kategorií Běžec Podblanicka, obdrží závodníci na 1. - 3. místě poháry a diplomy a na 4. - 6. místě diplomy.

Kontakty

Loga